26. ožujak 2019.

DGE QC Verzija 1.0

Objavljena nulta verzija.

DGE QC je windows aplikacija koja vrši kontrolu geometrijske ispravnosti linija, polilinija i blokova unutar skice mjerenja spremljene u formatu DXF 2000 te vrši ispravak pogrešaka u okviru zadane tolerancije.

21. siječanj 2019.

GeoDexf Verzija 1.0

Objavljena nulta verzija.

Iz koordinatne ASCII datoteke napraviti 2D/3D klasičnu DXF datoteku sa zadanim mjerilom

Iz koordinatne ASCII datoteke napraviti DXF datoteku u zadanom mjerilu skice s točkama i atributima (E_MJERENO, N_MJERENO) u atributnom bloku sukladno Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate

Spojiti 2D/3D linijama kodirane točke ako je kodiranje odrađeno na terenu

8. studeni 2018.

GeoCSV Verzija 2.3.1

Ispravljen bug u postavkama promjene broja decimala

Ispravljen bug u dodatnom DXF programu

Ispravljen bug s radom programa u Windowsima XP

5. studeni 2018.

GeoCSV Verzija 2.3

Dodana mogućnost izbora broja decimala i u tablici i za sve vrste eksporta.

Generalna opcija izbora broja decimala nalazi se u izborniku Opcije

Ispravljen bug s radom programa u Windowsima XP

23. rujna 2018.

GeoCSV Verzija 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Ispravljen bug u importu koordinata.

23. rujna 2018.

GeoCSV Verzija 2.1

Ispravljen bug s provjerom ispravnosti importiranih podataka.

Poboljšan način upozorenja na krive podatke u svim stupcima.

Ispravljen bug sa selekcijom redaka.

Ispravljen bug s eksportom KOO.

Ispravljen bug s upotrebom zareza i točke u svim verzijama Windowsa. Program je neovisan o postavkama Regional Settings.

Ispravljen bug u naredbi Zamijena koordinata između stupaca 2,3 i 10,11.

Dodana mogućnost automatskog poretka točaka po vrijednostima od manjeg prema višem i obrnuto za sve stupce. Naredba se se aktivira desnim klikom na svaki pojedini stupac.

18. rujna 2018.

GeoCSV Verzija 2.0

Riješenje za automatizirano kreiranje točaka s atributnim blokom unutar skice izmjere sukladno tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate.

18. listopada 2016.

GeoCSV Verzija 1.0.11.

Ispravljen bug sa selektiranjem stupaca koji se pojavljivao nakon upotrebe naredbe za selektiranje redaka.

Nadograđena Izvezi DXF naredba. Dodana je mogućnost izbora za prikaz koordinata u crtežu.

Mjerene koordinate ili s novom opcijom i koordinate za održavanje ako postoje u tablici.

26. rujna 2016.

GeoCSV Verzija 1.0.10.

Ispravljen bug sa selektiranjem redaka odnosno točaka.

Ispravljen bug sa učitavanjem ASCII datoteka s Windows kodnom stranicom 1250.

Finalna GeoCSV.exe datoteka digitalno potpisana FINA certifikatom.

Ispravljen bug u podprogramu DXF konverter.

22. rujna 2016.

GeoCSV Verzija 1.0.9.

Ispravljen bug sa selektiranjem stupaca.

Dodane ekstenzije *.txt i *.csv kod učitavanja gotovog CSV-a.

Ispravljen bug s prikazivanjem hrvatskih slova ć,č,dž,š,ž.

Potpuno ispravljen bug s prikazivanjem formi na nižim rezolucijama monitora.

20. rujna 2016.

GeoCSV Verzija 1.0.7

Ispravljen bug s krivim prikazivanjem formi podprograma DXF konverter.

15. rujan 2016.

GeoCSV Verzija 1.0.4.

Ispravljen bug s kreiranjem tahimetrijskog zapisnika.

1. rujna 2016.

GeoCSV Verzija 1.0.0.

Objavljena nulta verzija.

Kontakt

Slobodno nas kontaktirajte za sve potrebne informacije

Kontakt podatci

Ime firme: GeoModel j.d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 38/G, 21210 Solin

OIB: 40310203842

Telefon: +385 91 580-0433

Email: ante@geomodel.hr